BPMN

  • Certificate of Basic BPMN Competence

    25 kwietnia zdałem państwowy egzamin z posiadania podstawowych kompetencji w posługiwaniu się notacją Business Process Model and Noatation (BPMN) zgodnie z wymogami zawartymi w normie  ISO / IEC 19510:2013. Egzamin przeprowadzony był przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.       Egzamin obejmował: 1. Podstawowe pojęcia z zakresu opisu procesów biznesowych: Proces i podproces Cel procesu i cel modelowania Mapa procesów Model procesu Proces a Procedura Mierniki procesu Uczestnik procesu (rola biznesowa i stanowisko) 2. Podstawowe pojęcia związane z modelami procesów w notacji BPMN Obiekty na diagramach procesów: Baseny i tory Obiekty przepływu (czynności, zdarzenia i bramki) Połączenia Dane Artefakty Dozwolone i niedozwolone konstrukcje Przepływ procesu i przepływ komunikacji…